AL-ProTech Instalacje Elektryczne

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektowane są we wszystkich obiektach budowlanych, w których zanik napięcia w sieci zasilającej powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska oraz znaczne straty materialne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597). Oświetlenie awaryjne zaliczane jest do ochrony przeciwpożarowej i powinno być utrzymane w 100% sprawności.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Naprawa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

NAPRAWA INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Utrzymanie sprawności opraw oświetlenia awaryjnego należy weryfikować pod kątem czasu świecenia oraz natężenia oświetlenia w trybie awaryjnym. Naprawa polega glównie na wymianie akumulatora, żródła światła i modułu sterującego w przypadku stwierdzenia jego niesprawności. Występują również układy gdzie wszystkie oprawy zasilane są z jednego żródła, centralnej baterii, układy centralnie zarządzane. W dobie oświetlenia LED większość opraw awaryjnych jest wykonana właśnie w tej technologii a więc niesprawne oprawy są zazwyczaj wymieniane na LED.

Oferujemy kompleksową obsługę instalacji oświetlenia awaryjnego: przegląd i diagnistykę instalacji, naprawę bądź wymianę opraw, pomiary.

OPRAWY LED - OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Wszystkie montowane przez nas oprawy posiadają wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające je do użytku w systemach oświetlenia awaryjnego. Klient otrzumuje od nas wszystkie wymagane dokumenty. Wspópracujemy z producentami oświetlenia awaryjnego wysokiej jakości. Oferowane przez nas oprawy znajdują zastosowanie w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, sklepach, centrach handlowych i wszędzie tam gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne.
Oprawy awaryjne led
Pomiary i przeglady oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

PRZEGLĄDY I POMIARY INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Wszystkie badania i testy systemów oświetlenia awaryjnego przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50172. W ramach przeglądu wykonywane są testy funkcjonalności oraz pomiary natężenia oświetlenia. Testy polegają na wykonaniu symulacji awarii zasilania, sprawdzeniu czy wszystkie znaki bezpieczeństwa i oprawy przełączyły się w tryb pracy awaryjnej a następnie czy powróciły do stanu normalnej pracy oraz ładowania akumulatorów. W tym czasie sprawdzana jest zgodność czasu świecenia z wartością przewidzianą w normie.

Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane są w porze nocnej, po zmroku, przyrządami pomiarowymi przeznaczonymi do tego typu pomiarów.

Pełny przegląd instalacji nie powinien być przeprowadzany rzadziej niż raz w roku.
Projekt i wykonanie strony AL-ProTech © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.